Plan för skogsbrandbevakning med flyg. Värmlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Plan för skogsbrandbevakning med flyg

Länsstyrelsens plan för skogsbrandbevakning med flyg för Värmlands län 2017 har upprättats i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps inriktning ”Skogsbrandbevakning med flyg”.

Kontakt