Plan för skogsbrandbevakning med flyg. Värmlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Plan för skogsbrandbevakning med flyg

Länsstyrelsens plan för skogsbrandbevakning med flyg för Värmlands län 2017 har upprättats i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps inriktning ”Skogsbrandbevakning med flyg”.

Kontakt