På tal om kvinnor och män 2016

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Aha! Det du kanske inte visste om jämställdhet i Värmland.

Fickhandboken På tal om kvinnor och män presenterar ny jämställdhetsstatistik för Värmlands län vartannat år. Statistiken för 2016 sammanfattas även på www.ahavarmland.se för att skapa ytterligare medvetenhet och förändring. Den här gången tog vi även hjälp av några av Sveriges främsta stå upp-komiker för att nå ut ännu bredare. Vår förhoppning är att HAHA ska skapa mer AHA.

Kontakt