Östra bron, Karlstad - Kulturhistorisk utredning

Om publikationen

Löpnummer:
2016
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har Kulturbyggnadsbyrån genomfört en kulturhistorisk utredning rörande Östra bron i Karlstad. Utredningen syftar till att klarlägga förutsättningarna inför en eventuell byggnadsminnesförklaring.

Förutom en beskrivning av bron och dess nuvarande skick, berörs även brons historia, de större åtgärder som gjorts på bron samt en jämförelse med andra liknande stenvalvsbroar i landet.

Desutom beskrivs brons kulturhistoriska värde utifrån ett antal specificerade kriterier och avslutningsvis lämnas förslag till skyddsområde samt skyddsbestämmelser för bron.

Kontakt