Områden känsliga för växtnäringsläckage

Om publikationen

Löpnummer:
2015:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Rapport
Områden känsliga för växtnäringsläckage

Från och med 2015 finns en utökning av ”känsliga områden” i Värmland. Här gäller särskilda regler för lagring och spridning av gödsel. Reglerna börjar gälla skarpt i de nya områdena från januari 2016. Känsliga områden finns på många håll i Syd- och Mellansverige, och det är EU:s nitratdirektiv som ligger till grund för utpekandet av dem. Här finns vatten som är särskilt känsliga för kväve- och/eller fosforberikning.

Kontakt