Mossor och lavar i Värmland

Om publikationen

Löpnummer:
2014:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Omslag mossor

Inventering av hotade och skyddsvärda arter är en viktig del i Länsstyrelsens arbete. I den här rapporten kan du läsa resultatet från inventering av nio arter hotade och skyddsvärda mossor och lavar på ett urval lokaler i länet.

I rapporten framgår huruvida arterna finns kvar på sina tidigare kända lokaler, om det finns något hot mot arterna och deras livsmiljö på lokalerna och om det krävs någon åtgärd för att säkra arternas fortlevnad.

Kontakt