Länsplan för skogsbrandsbevakning med flyg. Värmlands län 2020.

Om publikationen

Löpnummer: 2020:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 15

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Detta dokument utgör Värmlands länsplan för skogsbrandsbevakning med flyg för verksamhetsåret 2020. Länsstyrelsen Värmland har beslutat att genomföra skogsbrandsbevakning med flyg på två flygslingor i länet.

Kontakt