Länsplan för skogsbrandsbevakning med flyg - Värmlands län 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har produktionsansvar och beslutar, inom ramarna för MSB:s riktlinjer, om omfattningen av bevakningen och upphandlar utförare av skogsbrandsbevakningen. Länsstyrelsen samarbetar med räddningstjänsterna i länet som har fått bedömningsansvar för behovet av flygning.

Denna rapport utgör Värmlands länsplan för skogsbrandsbevakning med flyg för verksamhetsåret 2021. Länsstyrelsen Värmland har beslutat att genomföra skogsbrandsbevakning med flyg på två flygslingor i länet.

Kontakt