Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland

Om publikationen

Löpnummer:
2016:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland är ett samverkansdokument mellan Landstinget i Värmland, Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland. Representanter från dessa ingår i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av Isabel Persson och Josefin Larnemark från Länsstyrelsen Värmland, Annika Platte, Eva Asknert, Cristina Gillå, Inger Björkegren och Anna-Carin Johansson från Landstinget i Värmland samt Lisbet Engh Kraft, Malin Lundgren Kullgren, Cathrine Kvarnström och Anna Mellring från Karlstads kommun.

Kontakt