Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland

Om publikationen

Löpnummer: 2016:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 40

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland är ett samverkansdokument mellan Landstinget i Värmland, Karlstads kommun och Länsstyrelsen Värmland. Representanter från dessa ingår i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består av Isabel Persson och Josefin Larnemark från Länsstyrelsen Värmland, Annika Platte, Eva Asknert, Cristina Gillå, Inger Björkegren och Anna-Carin Johansson från Landstinget i Värmland samt Lisbet Engh Kraft, Malin Lundgren Kullgren, Cathrine Kvarnström och Anna Mellring från Karlstads kommun.

Kontakt