Kulturmiljöstrategi Värmland

Om publikationen

Löpnummer:
2012:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag på rapporten Kulturmiljöstrategi. 

Kulturmiljöstrategi Värmland är en kompass att navigera efter. Framtiden formas idag och i allt vi planerar och gör så underlättas vårt sökande efter de frågor vi bör driva av en gemensam framtidsvision och ömsesidiga mål.

Värmland – ett föredömligt hållbart och levande kulturlandskap som lockar, underhåller och utvecklar människor, natur och kultur.

Visionen vänder sig mot 2015 och är vår gemensamma ledstjärna för att fysiskt och förmedlingsmässigt bevara, utveckla och tillgängliggöra kulturarvet på ett hållbart sätt.

För att realisera visionen har vi formulerat fyra övergripande mål att jobba mot; ett hållbarhetsmål, ett kunskapsmål, ett inriktningsmål för kulturarvsturismen samt ett överordnat mål för kulturarvet som regional utvecklingsresurs. I strategin pekas även fem fokusområden ut som särskilt behöver uppmärksammas i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Kontakt