Klimatförändringar i Värmland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Klimatförändringar i Värmland

I denna folder finns exempel på hur klimatet i Värmland kan se ut om 50-80 år. Hur stora klimatförändringarna blir beror på hur vi lyckas att minska växthusgasutsläppen. I denna skrift presenteras resultat från två scenarier; ett där utsläppen begränsas (RCP 4,5) ett där utsläppen fortsätter öka (RCP 8,5). RCP (Representative Concentration Pathways) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Underlag och beräkningar är gjorda av SMHI.

Kontakt