Klimatförändringar i Värmland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Klimatförändringar i Värmland

I denna folder finns exempel på hur klimatet i Värmland kan se ut om 50-80 år. Hur stora klimatförändringarna blir beror på hur vi lyckas att minska växthusgasutsläppen. I denna skrift presenteras resultat från två scenarier; ett där utsläppen begränsas (RCP 4,5) ett där utsläppen fortsätter öka (RCP 8,5). RCP (Representative Concentration Pathways) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. Underlag och beräkningar är gjorda av SMHI.

Kontakt