Kiselalger i Värmlands län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
238
Publikationstyp:
Rapport

Dypån, Torsby kommun

I Värmlands län undersöktes år 2020 kiselalger på 66 lokaler i vattendrag.

Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning.

Eftersom detta i första hand är en surhetsundersökning ingick få lokaler som är negativt påverkade av näringsämnen och/eller organisk förorening. Alla utom en hamnade i hög status.

Kontakt