Kartläggning av Värmlands läns stödstrukturer för personer i prostitution

Om publikationen

Löpnummer:
2021:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Med bakgrund i uppdraget mäns våld mot kvinnor genomfördes en kartläggning av stödstrukturer i Värmlands län, för personer som säljer sexuella tjänster. Syftet var att kartlägga och sammanställa den kapacitet som finns i länet samt samla information gällande vilka aktörer som möter personer utsatta för prostitution.

Den metodologiska utgångpunkten för kartläggningen var av kvantitativt slag, där en enkätstudie användes för insamling av data. Deltagande var respondenter som arbetade inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, trossamfund, ungdomsverksamhet, elevhälsa, kvinnojourer och civilsamhälles organisationer.

Kontakt