Kartläggning av biologiskt kulturarv i fäbodmiljöer. Värmlands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:39

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Det biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet, och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.

Länsstyrelsen Värmland genomförde 2012-2013 ett projekt kring inventering av biologiskt kulturarv i värmländska fäbodmiljöer. Under 2013 besöktes Sandsätern, Munkebolssätern, Ennarbolssätern, Åstrandssätern, Norra Loffstrandssätern, Bergsängssätern, Håkan-Janssätern och Remjängssätern.

Kontakt