Inventeringsrapport 2018–2019 - En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–6845

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild inventeringsrapport. Visar bild på kungsörn

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Värmlands län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. Inventeringarna ger en bild av hur många djur som levt inom ett bestämt tidsintervall som varierar mellan arterna.

Då enheterna som räknas fördelas mellan länen kan decimaler ofta förekomma i t.ex. antalet länsegna familjegrupper. I den här rapporten redovisas en sammanställning av de fastställda resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2018/2019.

Inventeringarna av lo och varg utfördes av länsstyrelsens personal genom systematisk avsökning av länet och med stor hjälp av Jägareförbundets och allmänhetens rapportering av rovdjursobservationer via rapporteringsverktygen skandobs.se och Skandobs Touch. Länsstyrelsen håller på att ytterligare utveckla inventeringsmetodiken vad gäller användning av övervakningskameror.

Relaterat

Stora rovdjuren i Sverige och Värmlands län

Kontakt