Inventeringsrapport-2017-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284–6845

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Värmlands län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas en sammanställning av de fastställda resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2017/2018.


Kontakt