Inventeringsrapport-2017-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Värmlands län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I den här rapporten redovisas en sammanställning av de fastställda resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2017/2018.


Kontakt