Insatser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Om publikationen

Löpnummer:
2017:08
Diarienummer:
801-3238-17
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-427-2
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har haft ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport ger en övergripande bild av det arbete som bedrivs av länsstyrelserna i landet.

Länsstyrelserna ser det som nödvändigt att mer långsiktiga satsningar utvecklas när det gäller länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. För att detta ska kunna ske måste adekvata resurser avsättas.

Långsiktiga satsningar och strukturerat arbete över tid är en nödvändighet för att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska utvecklas och bli mer likvärdigt i olika myndigheter, t.ex. kommunernas socialtjänst, skola och i landets alla län.

Kontakt