Hotade arter i Värmland

Om publikationen

Löpnummer:
2010:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-88844-98-6
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
227
Publikationstyp:
Annan
Omslag bok Hotade arter i Värmland

Arbetet med den här boken inleddes under Naturens År 2009 och fullföljdes under det Internationella Året för Biologisk Mångfald 2010.Till år 2010 har Sverige och många andra länder satt som mål att hejda förlusten av biologisk mångfald – ett mål som knappast kommer att nås i år, men som förhoppningsvis sätter frågan i fokus och leder till ökade insatser, både här hemma och i resten av världen, för att hejda utarmningen av naturen.

Med denna bok hoppas vi både stimulera intresset för och öka kunskapen om hotade arter som lever här i Värmland. I Värmland finns över 500 arter som är upptagna på den svenska rödlistan över arter som riskerar att försvinna ur landet. Vi hoppas bidra till att öka medvetenheten om att många arter fortfarande är hotade, men också till att sprida hopp genom att berätta en del om vad som görs för att försöka rädda dem.

Vid nedladdning, märk att PDF är stor, 16Mb.

Kontakt