Hjälp våra vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet

Om publikationen

Löpnummer:
2021:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder

De vilda pollinatörerna är naturens hjältar. De hjälper oss inte bara att producera mycket av vår mat, de är också viktiga för att naturen ska fungera. I Värmland är det fortfarande gott om jordbruks-miljöer där vilda pollinatörer trivs. Åkerbrynens sälgar som bjuder fjärilar och humlor på vårens första måltid, sandiga åkervägar som ger boplatser åt solälskande vildbin och klövervallar som hjälper humlorna att föda sina samhällen.

Idag minskar livsutrymmet för många av våra vilda pollina­törer. De behöver därför vår hjälp. Särskilt betydelsefullt är det med åtgärder i jordbruks-landskapet. I denna folder finns tips på vad du som markägare eller brukare av jordbruksmark kan göra för att förbättra för de vilda pollinatörerna.

Kontakt