Handlingsplan 2018–2021 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Värmland - Reviderad 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Reviderad handlingsplan

I regeringsbeslut 2017-12-18 ska Länsstyrelserna i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, det civila samhället och näringslivet utveckla sektorsövergripande regional strategier och handlingsplaner i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Denna handlingsplan är reviderad 2019.

I Värmland finns ett myndighetsgemensamt nätverk mot våld i nära relationer vilket utgör plattformen för den regionala handlingsplanen. Även civilsamhället och näringslivet kommer att finnas med i arbetet att genomföra handlingsplanen. Utgångspunkten för handlingsplanen är den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett syfte bör vara att förbättra insatser till barn och vuxna.

Kontakt