Förteckning föreskrifter per den 1 januari 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Förteckning per den 1 januari 2020 över gällande föreskrifter utfärdade av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Innehåll:

  • Föreskrifter som finns förtecknade i särskilda register
  • Förteckning över länsstyrelsens gällande föreskrifter
    - När ändring skett i en föreskrift återfinns ändringsföreskriften (markerad med kursiverad stil) direkt under grundföreskriften
  • Sökordsregister.

 

 

Kontakt