Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen Värmlands arbete 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna ska inom länen följa och analysera utvecklingen av insatser enligt den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och varje år inkomma med en lägesrapport till regeringen. Detta är kortversionen av den fullständiga rapporten (som du även hittar som bilaga nedan).

Kontakt