För ett klimatneutralt Värmland. Regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2015:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har, utifrån sitt uppdrag inom det klimat- och energistrategiska arbetet, tagit fram en regional handlingsplan för samverkan inom
energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Handlingsplanen ska styra och vägleda det regionala arbetet mot nationella och regionala energi- och klimatmål, och riktar sig till myndigheter, företag och
organisationer inom offentlighet, näringsliv och civilsamhälle. Den är en del av genomförandet av Värmlandsstrategin, och ska ses som länets gemensamma handlingsplan.

Syftet med handlingsplanen är att identifiera viktiga insatsområden för regionala åtgärder, och att identifiera förslag på åtgärder inom dessa områden. Fjorton
insatsområden, och åtgärder inom dessa, pekas ut.

Kontakt