Familje- och nätverksarbete inom området hedersrelaterat våld och förtryck

Om publikationen

Löpnummer:
2016:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

För två år sedan påbörjades ett arbete med att identifiera verksamheter i Sverige som arbetade med hedersrelaterat våld och förtryck och de våldsutsatta samt deras nätverk/familjer. Det var utvecklingsledarna för länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Värmland och Örebro som startade upp arbetet och nu slutfört det i en rapport över de tolv verksamheterna i Sverige som besökts. Syftet med arbetsgruppen var att sammanställa denna rapport och återföra den till nätverket.

Kontakt