Familje- och nätverksarbete inom området hedersrelaterat våld och förtryck

Om publikationen

Löpnummer: 2016:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

För två år sedan påbörjades ett arbete med att identifiera verksamheter i Sverige som arbetade med hedersrelaterat våld och förtryck och de våldsutsatta samt deras nätverk/familjer. Det var utvecklingsledarna för länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Värmland och Örebro som startade upp arbetet och nu slutfört det i en rapport över de tolv verksamheterna i Sverige som besökts. Syftet med arbetsgruppen var att sammanställa denna rapport och återföra den till nätverket.

Kontakt