Energi- och klimatsmart upphandling - Tips på vägen

Om publikationen

Löpnummer:
2020:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Minatyrbild av folderns utseende. 

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram en detaljerad vägledning för energi- och klimatsmart upphandling av fordons- och transporttjänster, som ska stödja arbetet att uppnå våra miljömål.

Vägledning för energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster (2020:15)

Denna publikation är folder-version av den mer detaljerade vägledningen.

Foldern är en kortversion som spaltar upp uppgifter, roller, tips och exempel på hur organisationer kan upphandla mer energi- och klimatsmart inom fordon och transporttjänster.

Kontakt