Det här gör vi och det här vill vi

Om publikationen

Löpnummer:
2017:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten Det här gör vi och det här vill vi är en kartläggning av myndigheternas syn på arbetet mot våld i nära relationer i Värmland 2016. Kartläggningen visar på komplexiteten i myndigheternas arbete mot våld i nära relationer. Utifrån olika uppdrag med tillhörande lagstiftningar fyller aktörernas arbete olika funktioner och kompletterar varandra. Det innebär krav på förståelse och lyhördhet. Den personliga kontakten och att man känner till varandras verksamheter är viktigt för samarbetet.

Kontakt