Budgetunderlag Länsstyrelsen Värmland 2019-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2018:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 25

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Myndigheternas budgetunderlag är en viktig del i regeringens budgetprocess för statens finanser. Budgetunderlagen omfattar ansökningar för den närmaste treårsperioden om bland annat anslagens storlek, lån till inköp av anläggningstillgångar, storlek på bemyndiganderamar och andra finansiella förutsättningar för verksamheten.

Myndigheter ska även pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten, varför det i budgetunderlaget också finns möjlighet att ge förslag om förändringar i författningar

Kontakt