Bottenfaunarapport 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
132
Publikationstyp:
Rapport
Badaälven, Torsby kommun

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Medins Havs och Vattenkonsulter AB under hösten 2020 genomfört bottenfaunaundersökningar i ett flertal sjöar och vattendrag.

Undersökningarna utfördes inom ramen för kalkningsuppföljning i länet.

Vid årets undersökning indikerade bottenfaunan nära neutrala/måttligt sura förhållanden vid 33 av de 34 undersökta lokalerna.


Kontakt