Bottenfauna i Värmlands län 2017 - en undersökning av 28 vattendrag och fyra sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
2018:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Ekologgruppen analyserat bottenfaunan vid 28 lokaler i rinnande vatten och fyra sjölitoraler inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Försurningspåverkan enligt försurningsindex NV 4913 (tabell 1):
 Betydlig försurningspåverkan vid en lokal (Tvärån)
 Måttlig försurningspåverkan vid tolv lokaler
 Obetydlig försurningspåverkan vid övriga 19 lokaler.

Organisk/eutrofierande föroreningspåverkan i vattendrag enligt NV 4913 (tabell 1):
 Svag påverkan (regleringspåverkan) vid en lokal (Vaggeälven)
 Obetydlig påverkan vid övriga 27 lokaler.

Naturvärde (tabell 1):
 Mycket högt naturvärde vid tre lokaler (Oselva, Lillälven och Mörtebäcken).
 Högt naturvärde vid fem lokaler
 Allmänt naturvärde på övriga 24 lokaler.

Sammanvägd ekologisk status enligt HaV HVMFS 2013:19 (tabell 3):
 God status hade 16 lokaler
 Hög status hade 16 lokaler.

Text

Kontakt