Björken 2020 – en uppföljning av mygg- och betessituationen

Om publikationen

Löpnummer:
2021:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har under 2020 följt upp den undersökning som gjordes 2013 av förhållandena kring sjön Björken i Sunne kommun. Uppföljningen har gjorts i form av en enkätundersökning till boende i närområdet och genom intervjuer med de jordbrukare som nyttjar markerna runt sjön till bete.


För denna uppföljning har Länsstyrelsen beviljats medel av Naturvårdsverket. Bakgrunden till uppföljningen är att det är intressant att studera metoder för myggbekämpning relaterat till förekomst av översvämningsmygg. Massartad uppförökning av översvämningsmygg kan lätt skapa en ohållbar situation för människor som bor eller vistas i området.

 

Kontakt