Åtgärder för ett hållbart Värmland - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Värmlands vision är följande:
"En hållbar utveckling i hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt". För att uppnå denna vision behöver vi använda våra gemensamma resurser i länet på ett hållbart sätt. Den stora frågan löses inte enbart med detta åtgärdsprogram, men vi tar definitivt ett steg på vägen i rätt riktning.

Kontakt