Åtgärder för ett hållbart Värmland - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:29

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-6845

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Värmlands vision är följande:
"En hållbar utveckling i hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt". För att uppnå denna vision behöver vi använda våra gemensamma resurser i länet på ett hållbart sätt. Den stora frågan löses inte enbart med detta åtgärdsprogram, men vi tar definitivt ett steg på vägen i rätt riktning.

Kontakt