Årsredovisning 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:01
Diarienummer:
106-1640-2021
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
152
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens olika uppdrag har under året ställts om och anpassats utifrån rådande situation med anledning av covid-19-pandemin. Aktiviteter, konferenser och möten har genomförts med hjälp av digitala lösningar. Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete utgörs av de globala hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030.

För att skapa förutsättningar för en gemensam demokratisatsning i länet har vi tillsammans med länets 16 klommuner och Region Värmland skrivit på Deklaration för en stark demokrati

Vi redogör för arbetet med de många uppdrag vi haft under 2020, vi lyfter möjligheter och utmaningar vi ställts inför under året som glädjande nog avslutades med positiva nyheter om framskridande vaccin mot covid-19.


Kontakt