Årsredovisning 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
168
Publikationstyp:
Rapport

2018 har varit ett händelserikt år för Värmland. Det har skett flera investeringar och satsningar inom både privat och offentlig sektor. Året har präglats av god samverkansvilja mellan Länsstyrelsen och andra aktörer på den regionala utvecklingsarenan.

Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är vår vision. Det är också något som passar väl in i de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. För att kunna arbeta utifrån vår vision behöver Länsstyrelsen avväga de insatser som görs så att hela länet utvecklas hållbart utifrån de tre aspekterna, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

I årsredovisningen för 2018 kan du läsa mer om hur Länsstyrelsen Värmland har jobbat för en hållbar utveckling i hela länet.

Kontakt