ANDT-verksamhetsplan 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-6845
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Strategi

Sedan 1998 har det funnits en Länssamverkansgrupp för ANDT-frågor i Värmland. Året innan antogs den första länsstrategin inom området. Den länsstrategi som nu är aktuell arbetades fram under 2016 i nära dialog med kommuner och andra samverkanspartners i länet. Länsstrategin ligger helt i linje med den uppdaterade nationella ANDT-strategin som presenterades i februari 2016. 2017 kom det nationella programmet Tillsammans mot brott, från 2018 inkluderas därför det brottsförebyggande arbetet i det regionala förebyggande arbetet.

Kontakt