Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Gör din ansökan för att använda metallsökare så här

 1. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om tillstånd till användande av metallsökare (PDF)PDF.
 2. Skicka in den till:

  Länsstyrelsen Värmland
  Samhällsbyggnad
  651 86 Karlstad
  varmland@lansstyrelsen.se
 3. Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7739 och ange:

  för- och efternamn
  projektnummer 7243113

  Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggningen av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

  Avgiften är 700 kronor för varje ansökan. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x700kr).

Kontakt