Riksintressen för kulturmiljöer

När ett område klassas som riksintresse innebär det att kulturmiljön i området är unik eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att dessa ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska i sina översiktsplaner, redovisa riksintresseområdena och ange hur dessa ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Riksintressen för kulturmiljöer i Värmlands län

Det finns informationsblad som kort beskriver varje riksintresseområde samt en zoombar karta.

Klicka på önskat område så öppnas informationsbladet (PDF).


Berg
Finnebäck-Tortan-Takene-Svartåna
Mölnerud
Västra Rud-Rävön-Sölje

 

Brattfors
Hornkullen
Långban
Motjärnshyttan
Nordmark-Taberg
Persberg
Rämmen
Saxåhyttan
Storbrohyttan

Text

Borgvik

Uddeholm

Hammarö

Alsterdalen
Karlstads stadskärna
Segerstad
Väse-Ve

Apertin-Illberg-Ekenäs
Runnevål

Visnum
Visnums Kil
Värmlands Säby

Munkfors
Ransäter

Bjurbäcken

Askersby
Mårbacka
Rottneros
Smedsby
Östra Ämtervik

Millesvik
Västra Smedbyn

Juhola
Kårebolssätern
Likenäs-Transtrand
Ritamäki-Kvarntorp

Blomma-Gyltenäs

Kontakt