Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Utbildningar under 2018

Utbildningstillfällen läggs ut via Länsstyrelsens kalender.

Januari

 • Utbildning gemensamma grunder
  Det nationella ledningskonceptet Gemensamma grunder ska implementeras på samtliga nivåer i krishanteringssystemet. Syftet är att respektive aktör ska utveckla sin egen förmåga men det allra viktigaste är att ge förutsättningar för effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Februari

 • Utbildning gemensamma grunder Det nationella ledningskonceptet Gemensamma grunder ska implementeras på samtliga nivåer i krishanteringssystemet. Syftet är att respektive aktör ska utveckla sin egen förmåga men det allra viktigaste är att ge förutsättningar för effektiv samverkan mellan olika aktörer.
 • Kunskapsdag Civilt försvar
  Kunskapsdagen ger dig information om vad civilt försvar innebär, vilka de viktigaste lagstiftningarna är och vilka andra styrande dokument som vi behöver ta hänsyn till, vad vi i Värmland bör börja med.

Mars

 • Kunskapsdag Civilt försvar
 • Utbildning i WIS 3.0
  Länsstyrelsen tillsammans med MSB erbjuder fyra utbildningstillfällen i WIS under mars månad.

April

 • Regional samverkanskurs, RSK
  Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en Regional samverkanskurs - RSK - på Dömle Herrgård den 10-12 och 16-17 april 2018. Syftet med kursen är att genom samverkan bidra till ett tryggare Värmland.

Maj

 • Beredskapssamordnarträff. Beredskaps-/säkerhetssamordnare i kommuner
  och landsting samt viss personal från Länsstyrelsen Värmland

Juni

 • Krisberedskapsveckan 2018

Juli

Augusti

September

Oktober

 • Seminarium RSF/CBRNE

November

December

Övningar

Övning är en central del av den verksamhet som måste bedrivas för att samhällets krisberedskap fortsatt ska kunna utvecklas.

 • I april 2017 genomfördes samverkansövningen RIS 2017. Arrangör Länsstyrelsen Värmland.
 • I november 2017 genomfördes den gränssamverkansövningen Eldstorm 2017. Arrangör Gränsräddningsrådet med Länsstyrelsen Dalarna som huvudarrangör.

 

Kontakt