Finansiella sektorn

Som en del i projektet Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland, filmade presentationer från två dagars workshop i Dömle 10-11 juni 2019 kring den finansiella sektorn.

Reflektioner från dagen länk till annan webbplats
Leif Trogen, moderator, senior rådgivare till VD, Svenska Bankföreningen

En introduktion till den finansiella sektornlänk till annan webbplats
Jonas Milton, MSB

Bankgirot som clearinghus - en centralpunkt i svensk betalningsinfrastrukturlänk till annan webbplats
Johan Weijne, Bankgirot

Varför behövs kontanter i samhället?länk till annan webbplats
Stefan Johansson och Patrik Lundgren, Loomis

Kontanttjänster på lokal nivålänk till annan webbplats
Eva Eriksson, ICA Nära Östmark och Pernilla Gälldin, Länsstyrelsen Värmland

Region Värmland – vår verksamhet och vårt beroende av finansiella tjänsterlänk till annan webbplats
Marcus Kjellman-Brolinson, Region Värmland

Försörjningsstödet - en samhällsviktig verksamhet som digitaliseras allt mer
Jessica Granbom, Karlstads kommunlänk till annan webbplats
(ljudproblem)

Beredskap hos en lokal sparbanklänk till annan webbplats
Birgitta Arvidsson, Westra Wermlands Sparbank

Vad händer om betalsystemet kraschar - erfarenheter från spelsimulering
Joeri Van Laere, Forskningsprojektet Craaafffting, Högskolan i Skövde. Filmen är uppdelad i del 1länk till annan webbplats och del 2länk till annan webbplats.

Kontakt