Sjötrafik

Tycker du att en bestämmelse i sjötrafiken bör ändras? Du kan skicka in förslag till Länsstyrelsen om att till exempel sänka farten.

Länsstyrelsen tar emot förslag om ändringar för sjötrafiken i vattenområden inom länet. Ibland fattar vi också beslut om tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten.

Vad kan jag lämna förslag på?

 • Fartbegränsningar.
 • Förbud mot att lägga ankar.
 • Begränsning i att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter.
 • Begränsningar som behövs ur miljösynpunkt, av säkerhetsskäl eller liknande.

Ansök om ändring i sjötrafiken

Om du har ett förslag på en ändring i sjötrafiken skickar du in en ansökan till oss.

Vad bör en ansökan innehålla?

 • Eventuellt namn på vattendraget som det gäller.
 • Karta där du markerat aktuell sträcka eller område. Ange gärna koordinater i något av systemen SWEREF99 eller WSG84.
 • En motivering till varför du anser att en förändring bör göras.
 • Namn, adress och telefonnummer till dig som skickar in ansökan.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende.
 3. Ärendet skickas på remiss till Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Polismyndigheten, berörd kommun samt eventuellt Kustbevakningen och ytterligare aktörer.
 4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Evenemang på vatten

Du söker tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten hos Polismyndigheten. Ibland kan det dock av sjösäkerhetsskäl vara aktuellt att Länsstyrelsen meddelar sjötrafikföreskrifter för att stänga av ett visst område.

För att vi ska hinna fatta beslut vill vi ha din ansökan minst tre månader före första dagen för evenemanget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1986-25.pdf 335.5 kB 2018-10-22 13.22
1987-19.pdf 390.1 kB 2018-10-22 13.22
1988-23.pdf 373.7 kB 2018-10-22 13.22
1988-26.pdf 357.7 kB 2018-10-22 13.22
1989-16 del II.pdf 6.3 MB 2018-10-22 13.22
1989-20.pdf 362.2 kB 2018-10-22 13.22
1990-25.pdf 358.1 kB 2018-10-22 13.22
1991-14.pdf 299.6 kB 2018-10-22 13.22
1991-22.pdf 298.5 kB 2018-10-22 13.22
1991-24.pdf 396.9 kB 2018-10-22 13.22
1992-17.pdf 91.5 kB 2018-10-22 13.22
1993-15.pdf 100.3 kB 2018-10-22 13.22
1993-16.pdf 100.4 kB 2018-10-22 13.22
1993-27.pdf 96.8 kB 2018-10-22 13.22
1994-12.pdf 100.2 kB 2018-10-22 13.22
1996-69.pdf 16.4 kB 2018-10-22 13.22
2009-8.pdf 115.8 kB 2018-10-22 13.22
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1989-16 del I (OBS föreskriften är ändrad).pdf 6.3 MB 2018-11-06 15.30
1993-12 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 97 kB 2018-11-06 15.32
1993-25 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 181.6 kB 2018-11-06 15.32
1995-22 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 101.1 kB 2018-11-06 15.32
1996-14 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 95.2 kB 2018-11-06 15.32
2013-32 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 224.1 kB 2018-11-06 15.32
1989-17.pdf 343.8 kB 2018-11-06 15.30
1990-3.pdf 912.9 kB 2018-11-06 15.30
1990-7.pdf 915.1 kB 2018-11-06 15.30
1990-13.pdf 901 kB 2018-11-06 15.30
1991-21.pdf 406.3 kB 2018-11-06 15.30
1993-26.pdf 180.7 kB 2018-11-06 15.30
2000-19.pdf 90.7 kB 2018-11-06 15.30
2004-50.pdf 145.1 kB 2018-11-06 15.30
2008-89.pdf 103.2 kB 2018-11-06 15.30
2013-5 (OBS föreskriften är ändrad).pdf 353.7 kB 2018-11-06 15.30
2015-5 (Ändringar till 2013-5).pdf 350.3 kB 2018-11-06 15.31
2013-33.pdf 296.8 kB 2018-11-06 15.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1988-15.pdf 410.2 kB 2018-11-06 11.06
1989-16 del III.pdf 6.3 MB 2018-11-06 11.06
1992-05.pdf 298.9 kB 2018-11-06 11.06
1994-03.pdf 179.1 kB 2018-11-06 11.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2004-71.pdf 130.9 kB 2018-11-06 11.07
2004-73.pdf 133.1 kB 2018-11-06 11.07
2004-77.pdf 127.4 kB 2018-11-06 11.07
2004-78.pdf 129.5 kB 2018-11-06 11.07

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00    

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395