Offentliga samråd om stöd till bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Här publiceras offentliga samråd med anledning av nya ansökningar om stöd till bredband, efter beslut om utlysning eller beslutsomgång.

I de fyra utlysningarna för bredband inom Landsbygdsprogrammet har fyra (4) ansökningar kommit in till Länsstyrelsen Värmland. Nedan publiceras områdeskartor för planerad fiberutbyggnad. Av områdeskartans länknamn framgår diarienummer, projektnamn och sökande organisation.

Länsstyrelsen ger nu marknadsaktörer som vill bygga ut i dessa områden, utan stöd, möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter.

Samrådet görs genom att kartor över de aktuella områdena presenteras på den här webbsidan under minst en månad innan beslut om stöd kan fattas.

Samtliga ansökningar om bredbandsutbyggnad som inkommit till Länsstyrelsen avser bredbandsutbyggnad med NGA-standard.

Områdeskartor

Eda kommun

2018 – 2488, Fibernät Eda landsbygd, Skanova ABPDF

Filipstads kommun, norra delen

2018 - 2447, Fibernät i Rämmen, Filipstads kommunPDF

Grums kommun

2018 - 2486, Fibernät Grums landsbygd, Skanova ABPDF

Hagfors kommun

2018 - 2487, Fibernät Hagfors landsbygd, Skanova ABPDF

Om du som marknadsaktör önskar kontaktuppgift till den aktör som ansökt om medel, kontakta då Länsstyrelsen Värmland, Regional utveckling, 010-224 70 00.

Lämna synpunkter och yttrande

  • Yttrande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 6 augusti 2018.
  • Skriftligt yttrande ska skickas antingen med e-post till varmland@lansstyrelsen.se eller per post till Länsstyrelsen Värmlands, FE 36, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN.
  • Du behöver inte skicka in samma handling på båda sätten.
  • Vänligen ange diarienummer 602-5196-2018 på yttrandet, samt namnet på den marknadsaktör som yttrar sig och vilken kommun yttrandet avser.

Det offentliga samrådet görs för att kontrollera om någon marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmaste tre åren.

Kontakt