Offentliga samråd om stöd till bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Här publiceras offentliga samråd med anledning av nya ansökningar om stöd till bredband, efter beslut om utlysning eller beslutsomgång.

I de fem utlysningarna för bredband inom Landsbygdsprogrammet har fem ansökningar kommit in till Länsstyrelsen Värmland. Nedan publiceras områdeskartor för planerad fiberutbyggnad. Av områdeskartans dokumentnamn framgår diarienummer, projektnamn och sökande organisation.

Länsstyrelsen ger nu marknadsaktörer som vill bygga ut i dessa områden, utan stöd, möjlighet att lämna synpunkter under en månad, den 14 januari till och med den 15 februari 2019.

Yttrande över dessa områden ska alltså lämnas in till Länsstyrelsen senast den 15 februari 2019.

Samtliga ansökningar om bredbandsutbyggnad som inkommit till Länsstyrelsen avser bredbandsutbyggnad med NGA-standard.

Områdeskartor

Eda kommun

2019 - 85, Fibernät Eda landsbygd, Skanova ABPDF

Filipstads kommun, norra delen

2019 - 147, Filipstad Norra (Rämmen), IP-Only Networks ABPDF

Grums kommun

2019 - 86, Fibernät Grums landsbygd, Skanova ABPDF

Hagfors kommun

2019 - 87, Fibernät Hagfors landsbygd, Skanova ABPDF

Torsby kommun

2019 - 88, Fibernät Torsby landsbygd, Skanova ABPDF

Om du som marknadsaktör önskar kontaktuppgift till den aktör som ansökt om medel från Landsbygdsprogrammet för Bredbandsutbyggnad, kontakta då Länsstyrelsen, Regional utveckling på telefonnummer 010-224 70 00.

Lämna synpunkter och yttrande

  • Yttrande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 februari 2019.
  • Skriftligt yttrande ska skickas antingen med e-post till varmland@lansstyrelsen.se eller per post till Länsstyrelsen Värmlands län, FE 36, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN.
  • Du behöver inte skicka in samma handling på båda sätten.
  • Vänligen ange diarienummer 602-304-2019 på yttrandet, samt namnet på den marknadsaktör som yttrar sig och vilken kommun yttrandet avser.

Det offentliga samrådet görs för att kontrollera om någon marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmaste tre åren.

Kontakt