Offentliga samråd

Det offentliga samrådet görs för att kontrollera om någon marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmaste tre åren.

Här publiceras offentliga samråd med anledning av nya ansökningar om stöd till bredband, efter beslut om utlysning eller beslutsomgång, inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Samrådet görs genom att kartor över de aktuella områdena presenteras på den här webbsidan under minst en månad innan beslut om stöd kan fattas.

Kontakt