Stöd till naturvård

Ska du göra en insats inom fiskevård eller starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Du kan söka medel för insatser inom fiskevård, samt till lokala projekt inom naturvård och vattenvård.

Fiskevårdsbidrag

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka medel till insatser som gynnar vår fiskfauna. Du kan till exempel få bidrag till insatser för att bevara hotade fiskarter, åtgärder som fiskevårdsplaner och utsättning av fisk.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00    

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395