Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Kajak längs vassrygg. Foto: Andreas Bäck

Målen för friluftsliv i Värmlands län

För att uppnå samverkan med bland annat kommunerna finns ett nätverk som Länsstyrelsen leder. Just nu arbetar vi framförallt med målen:

  • Tillgänglig natur för alla
  • Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
  • Attraktiv tätortsnära natur
  • Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  • Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Sök bidrag för aktiviteter som främjar friluftslivet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka LONA-bidrag för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Lokala naturvårdssatsningar - LONA

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”. På Naturvårdsverkets webb om allemansrätten finns mer information om vad som gäller, även med information på teckenspråk och andra språk.

Allemansrätten (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad eller genom olika föreskrifter.

Right of public access/allemandsretten/Das Jedermannsrecht/Het Allemansrecht/Le droit de libre accés á la nature (information om allemansrätten på olika språk)länk till annan webbplats

Upplev naturen på vandring

Värmland har många sevärda naturmiljöer som går att upptäcka genom vandring. Via den ideella föreningen Värmlandsleder kan du till exempel hitta kvalitetssäkrade vandringsleder.

Varmlandsleder.selänk till annan webbplats

I länet har vi fantastiska naturområden bland våra naturreservat. Många av dessa är väl värda ett besök med vacker natur, tillgänglighetsanpassade leder och anordningar.

Naturreservaten i Värmlands län

Kontakt