Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Åtgärdsprogram inom miljömål

Kommunalt arbete

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbete med miljömålen. Guiden riktar sig till dig som jobbar inom kommunen med miljöstrategiska frågor eller liknande. Här finns en beskrivning av arbetet med att ta fram lokala miljömål och vilka verktyg som behövs för att nå målen.

Medel till lokala och regionala miljö- och klimatåtgärder i Värmland 2018

Länsstyrelsen Värmland utlyser medel till lokala och regionala aktörer för åtgärder inom ramen för arbetet för klimatanpassning samt miljö-, energi- och klimatmål.

Sista ansökningsdatum i första sökomgången är 21 september 2018.

Utlysning miljö- och klimatåtgärder 2018 PDFPDF

Så här kan kommuner bidra till miljömålen

Via webbplatsen Sveriges miljömål finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna är sammanställda av de ansvariga myndigheterna.

Sverigesmiljomal.selänk till annan webbplats

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Ansökningsomgångar 2018

  • den 15 januari klockan 09.00 - den 15 februari klockan 17.00
    Beslut planeras till maj.
  • den 17 april klockan 9.00 - den 17 maj klockan 17.00
    Beslut planeras till september.
  • den 27 augusti klockan 9.00 - den 27 september klockan 17.00
    Beslut planeras till december

Kontakt

Kristina Rebane
Samhällsbyggnad
kristina.rebane@lansstyrelsen.se
010-224 72 19

Kontakt