Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska organisationens klimatpåverkan? Du kan söka investeringsstöd för att utföra åtgärden.

Ansökan till Klimatklivet är stängd

I vårbudgeten föreslår regeringen ett antal förstärkningar av budgeten 2019 för klimatarbetet. En är 750 miljoner kronor till nya investeringsstöd inom Klimatklivet. Om riksdagen i juni beslutar i enlighet med vårbudgeten så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet efter sommaren.

De åtgärder som hittills beviljats stöd 2015-2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett klimatsmart samhälle.

Vad kan jag få stöd för?

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i Naturvårdsverkets e-tjänst.

Kontakta Länsstyrelsen och du behöver stöd och råd om ansökan.

Klimatklivet hjälper dig att investera klimatsmart

Klimatklivet ger investeringsstöd till lokala och regionala projekt som bidrar till att minska utsläppen. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Länsstyrelsen har sammanställt tre foldrar med information om stödet.

Det här är KlimatklivetPDF

Klimatklivet för lantbrukPDF

Att tänka på inför ansökanPDF

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du information om Klimatklivet och hur du ansöker om stöd.

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverket.se)länk till annan webbplats

Ansökningsomgångar 2018

  • den 27 augusti klockan 9.00 - den 27 september klockan 17.00
    Beslut planeras till december

Kontakt