Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Handläggarträff infrastruktur

Den nationella expertgruppen för infrastruktur arrangerar årligen en handläggarträff för infrastrukturhandläggarna på länsstyrelserna i Sverige. Denna handläggarträff handlar om att utbyta erfarenheter med varandra i båda gamla och pågående infrastrukturprojekt.

Det övergripande upplägget är att vi lyfter problem, behov, mål och hur man löste det eller kan lösa det. Deltagarna kommer att informeras om och ha möjlighet att diskutera bland annat utvecklingsprojekt, vägledningar, rättspraxis samt lyfta frågor som diskuteras med Trafikverket i andra forum. Det kan vara teman som till exempel masshantering, artskydd, tillämpningen av 11 kap. 23 § MB och kompensationsåtgärder.

Handläggarträffen är i huvudsak fysisk, eftersom fokus kommer att vara på kunskapsutbyte och samtal. Om man inte har möjlighet att vara med fysiskt så hoppas vi att vi ska kunna lösa så att man kan lyssna på föredragen digitalt, men då är det inte möjligt att delta i samtalen eller gruppdiskussionerna.

Målgrupp

Denna träff vänder sig till de handläggare som redan känner till grunderna och idag arbetar med handläggning av infrastrukturärenden.

Praktisk information

Träffen hålls i Borlänge. Se mail med inbjudan för vägbeskrivning, boende, program och annan praktisk information. Om du inte har fått mailet med inbjudan, vänligen kontakta LST-DL-Expertgrupp-Infrastruktur@lansstyrelsen.se.

Önskemål om specialkost?

Om du behöver anmäla specialkost eller andra behov, maila eller ring Emil Jessen, Länsstyrelsen Värmland. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Anmäl dig

Kontakt