Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Demokrati

1918 togs det första beslutet för allmän och lika rösträtt. 1921 var första valet som både män och kvinnor fick rösta på lika villkor. Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med Demokratin 100 år.

Grafik, logga för Demokrati Värmland
De fem första kvinnorna i riksdagen: Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund. Kollage: Demokrati100. Foto: Riksdagsförvaltningen

De fem första kvinnorna i riksdagen: Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund. Kollage: Demokrati100. Foto: Riksdagsförvaltningen

I dagligt tal säger vi att den allmänna och lika rösträtten infördes för hundra år sedan. Och visst var rösträttsreformerna 1918–1921 avgörande för den svenska demokratin. Men det fanns en rad olika grupper som inte fick rösta ens 1921. Rösträttens begränsningar säger något om vad vi menar med medborgare och om vilka som definieras in i begreppet till ett allmänt ”vi”.

Lär dig mer via Demokrati100.se - Om vägen till lika och allmän rösträtt Länk till annan webbplats.

Deklarationen för en stark demokrati

Regeringens satsning Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 genomföra insatser för en stark demokrati. De har bland annat tagit fram en deklaration för en stark demokrati som myndigheter, civilsamhälle och andra aktörer kan skriva under.

Fredag 23 oktober 2020 hölls en demokratisignering i Värmland. Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland undertecknade Deklaration för en stark demokrati. Varje underskrift av deklarationen är en manifestation för demokratin och de åtaganden som görs nu ska omsättas till konkreta aktiviteter. 

Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har valt att göra en gemensam demokratisatsning med utgångspunkt i att:

  • Sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever
  • Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda
  • Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor.
Bild på skärm med personer som håller upp sina signeringar

Signeringen av demokratideklarationen hölls i Residenset med digital medverkan från länets 16 kommuner.

Det handlar bland annat om att skapa en fördjupad samverkan mellan kommunerna, Region Värmland och Länsstyrelsen i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter.

Det planeras för en gemensam Demokrativecka hösten 2021, ett år före de allmänna valen. Tillsammans lyfter vi demokratifrågor genom samtal, digitala seminarier, workshops och andra aktiviteter - i hela Värmland.

Ta del av programmet på:

Program för Demokrativeckan - Demokrativarmland.se Länk till annan webbplats.

Aktörer såsom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser, akademin och företag som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige är välkomna att skicka in en ansökan för att skriva under deklarationen. Deklarationen riktar sig inte till enskilda personer, enskilda näringsidkare och politiska partier.

Information och formulär för organisationer som vill skriva under deklarationen (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt