Webbenkät - ny mottagning för våldsutsatta

Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att upptäcka våldsutsatthet och erbjuda vård till dem som behöver det. Därför planerar Region Värmland att under 2022 öppna en mottagning för våldsutsatta. Mottagningen ska främst erbjuda samtalsstöd och psykologisk behandling efter det akut skedet.

Invånarnas och i synnerhet målgruppens synpunkter behöver vägas in i planeringen. Alla värmlänningar över 18 år som har åsikter om hur vården för våldsutsatta personer kan utformas är välkomna att tycka till via en enkel och anonym enkät under perioden 18 oktober-21 november. Synpunkterna kan gälla exempelvis bemötande, tillgänglighet och fysisk miljö. Särskilt personer med egna erfarenheter av utsatthet och våld i nära relationer uppmuntras att lämna synpunkter.

Svara på enkäten - Dina synpunkter på vården till våldsutsatta personer (enkäten öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp Region Värmland

Kontakt