När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är utsattheten samma som vid våld i en nära relation. Det som är utmärkande är att kontrollen av kvinnor och flickors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet och familjens rykte är centrala. Ofta finns det flera förövare och våldet får stöd eller tillåts av familjen och den närmast omgivningen.

Baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Konsultation och vägledning i ärenden? på Hedersförtrycks webbplats Länk till annan webbplats.

Könsstympning

Könsstympning är en kränkning av flickor och kvinnors rättigheter och kan ge både fysiska och psykiska besvär. Könsstympningen utförs i 5-12 års ålder men kan också utföras på spädbarn och vuxna. I Socialstyrelsens kartläggning framkom att det i Sverige finns 38 000 flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning. Cirka 1 000 av dessa kan bo i Värmland.

Handbok om könsstympning är under revidering.

Informationsmaterial

Här presenteras det informationsmaterial som Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland har tagit fram.

Intyg engelska (PDF) Pdf, 228.4 kB.

Lagutdrag svenska (PDF) Pdf, 3.3 MB.

Lagutdrag engelska (PDF) Pdf, 3.5 MB.

Lagutdrag tigrinska (PDF) Pdf, 6.8 MB.

Lagutdrag arabiska (PDF) Pdf, 6.8 MB.

Lagutdrag amhariska (PDF) Pdf, 6.2 MB.

Lagutdrag somaliska (PDF) Pdf, 3.4 MB.