Hedersrelaterat våld och förtryck Värmland

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är olika uttrycksformer av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • barnäktenskap
  • tvångsäktenskap
  • könsstympning.

Den nationella stödtelefonen når du på telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00-16.00.

#BORTFÖRD

I samband med skolloven ökar risken för att unga förs ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångsäktenskap. Du kan hindra att fler barn förs bort mot sin vilja.

#BORTFÖRD är ett samarbete mellan Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att motverka att barn och unga förs ur landet mot sin vilja och utsättas för bland annat tvångsäktenskap.

> #BORTFORDlänk till annan webbplats

Material och resurser

Länsstyrelsen Värmland har utbildat en resursgrupp inom området hedersrelaterat våld och förtryck. De ska fungera som kontaktpersoner för alla som arbetar med frågan.Du kan kontakta resursteamet om du behöver veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck eller om du har ett ärende du behöver råd i. Resursteamet är efterfrågat och de får regelbunden fortbildning för att kunna hålla sig uppdaterade.

Inom området hedersrelaterat våld och förtryck sker det en utveckling. Länsstyrelsen Östergötland har utarbetar en vägledning Våga göra skillnad  och den kommer att prövas i några utvalda kommuner i landet varav Karlstad är en.

Resursteam Värmland - Hedersrelaterat våld och förtryck (PDF)PDF

Våga göra skillnad, (PDF)PDF

Värmland har numera också Rådgivningen Stella, för flickor utsatta för
hedersrelaterat våld och förtyck. Rådgivningen har startats med medel från Länsstyrelsen.

Rådgivningen Stella ska arbeta mot förtyck och våld i hederns namn och synliggöra alla dess former. De ska stödja flickan/kvinnan och stå på hennes sida. Rådgivningen riktar sig till hela länet.

För mer information om projekt se Länsstyrelsens rapport Förebygga hedersrelaterat brott, (PDF)PDF

Rådgivningen Stella
Stella Brottsofferjouren Värmland
Telefon: 073-584 91 45
E-post: stella@varmland.boj.se


Könsstympning är en kränkning av flickor och kvinnors rättigheter och kan ge både fysiska och psykiska besvär. Könsstympningen utförs i 5-12 års ålder men kan också utföras på spädbarn och vuxna. I Socialstyrelsens kartläggning framkom att det i Sverige finns 38 000 flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning. Cirka 1000 av dessa kan bo i Värmland.

Handbok kvinnlig könsstympning (reviderad 2019)
Nedanpresenteras det informationsmaterial som Länsstyrelsen Värmland,
Landstinget i Värmland och Karlstads kommun har tagit fram för att bemöta
dessa flickor och kvinnor på ett respektfullt sätt och sprida kunskaper för att
förebygga och förhindra kvinnlig könsstympning.

Handbok kvinnlig könsstympning (PDF)PDF

Intyg engelska (PDF)PDF

Lagutdrag svenska (PDF)PDF

Lagutdrag engelska (PDF)PDF

Lagutdrag tigrianska (PDF)PDF

Lagutdrag arabiska (PDF)PDF

Lagutdrag amhariska (PDF)PDF

Lagutdrag somaliska (PDF)PDF

Kontakt