Informationsmaterial covid-19

Här hittar du informationsmaterial, filmer och affischer, med budskap kring vad som gäller kopplat till covid-19.

Håll i, håll ut och håll avstånd - Värmländska profiler

Länsstyrelsen, tillsammans med Region Värmland och kommunerna i Värmland, har tagit fram ett antal Värmländska filmer för att sprida budskapet håll i, håll ut och håll avstånd.


Psykisk hälsa

Länsstyrelsen har tagit fram en informationskampanj gällande psykisk hälsa i oroliga tider.

Psykisk hälsa i kristider

Region Värmland

Region Värmland har tagit fram diverse informationsmaterial.

Informationsmaterial Länk till annan webbplats.

Sommarinformation på Krisinformation.se

Krisinformation.se har samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera. Informationen finns på både svenska och engelska.

Sommaren under covid-19, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic Länk till annan webbplats.

Safe to visit – informationsmaterial riktat till besöksnäringen

Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen, har tagit fram en kampanj under namnet Safe to visit. Kampanjen förtydligar och konkretiserar befintliga riktlinjer, till exempel konkreta råd och checklistor. Kampanjen består bland annat av tre broschyrer; en för restauranger, en för hotell och en för campingplatser.

Visitas material riktat till besöksnäring Länk till annan webbplats.

Kontakt