Covid-19/Coronavirus SARS-CoV-2

COVID-19 är deklarerat som en pandemi av WHO. Coronaviruset SARS-CoV-2 finns spridd i hela världen och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör 9 februari 2022

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Detta har gjort det möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19, vilket skedde onsdagen den 9 februari.

Åtgärder tas bort – men pandemin är inte över

Den höga smittspridningen påverkar dock fortfarande samhället och det är därför viktigt att följa de rekommendationer som fortfarande gäller.

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

De viktigaste uppmaningarna till individer kvarstår

 • Vaccinera dig.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.
 • Särskild rekommendation till den som är ovaccinerad. Det innebär att ovaccinerade personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vaccinationsinformation till gravida (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Övrig information

Aktuellt vid inresa till Sverige

Personer som reser till Sverige från länder inom EU/EES, inklusive de nordiska länderna, måste från och med den 21 januari kunna visa upp EU:s digitala covidintyg eller motsvarande intyg att man antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller har tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Folkhälsomyndigheten: Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Du hittar följande som gäller inpassering i Norge:

Regjeringen: Innreise til Norge - idu.no (uppdaterad 2 februari) Länk till annan webbplats.

Information angående covid-19/Corona-viruset och norsk-svenska gränsen - Grensetjänsten Norge-Sverige (grensetjansten.com) Länk till annan webbplats.

Besöksregler till Länsstyrelsen Värmland

Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Frågor och svar om SARS-CoV-2 (coronavirus) hos djur

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur (SVA.se) Länk till annan webbplats.

Regeringens arbete

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Dämpa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsens huvudsakliga roll i coronahanteringen är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Värmland, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media kan samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
 • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Från och med 1 oktober 2020 har Länsstyrelsen Värmland gått ur stabsläge för coronahanteringen. Istället finns en nyinrättad funktion som kommer fortsätta arbeta med länsstyrelsens uppgifter och samverkansuppdrag.

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands coronaorganisation kan skicka förfrågan via corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395