Överlämna överklagat kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst. Observera att du som vill överklaga ett kommunalt beslut, till exempel ett mark- eller bygglov, inte ska använda den här e-tjänsten.

När ett kommunalt beslut har överklagats ska beslutet och samtliga dokument som tillhör ärendet överlämnas till Länsstyrelsen. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning ha skett av kommunen.

Vilka överklagade beslut kan lämnas över till Länsstyrelsen?

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Byggsanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor.

Överlämna beslut i vår e-tjänst

Du som arbetar på en kommun kan använda vår e-tjänst för att överlämna ett överklagat kommunalt beslut.

Komplettera ett tidigare överlämnat beslut

Om du redan lämnat in ett överklagat beslut via vår e-tjänst och det tillkommer ytterligare överklaganden eller kompletteringar i ärendet använder du istället vår e-tjänst för kompletteringar och yttranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I e-tjänsten behöver du ange Länsstyrelsens diarienummer. Om du inte har ett diarienummer kan du skicka handlingarna med e-post, ange då i ämnesraden kommunens diarienummer eller vad ärendet gäller.

Dokument som du ska bifoga i e-tjänsten

Ha följande dokument tillgängliga när du överlämnar beslutet via e-tjänsten:

 • överklagandeskrivelsen
 • kommunens beslut
 • rättidsprövningen
 • eventuella kartor eller ritningar
 • andra bilagor.

De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395